Om ditt och datt

3
Replies
3
Voices
2
Gert Ek

Jag saknar de roliga inpassen som var ganska vanliga tidigare. Kan det kanske bli detta ämnet?

    • Edit
      Leif Palm

      Ä du på att ikväll ella? En få väll te å börja med å se på när vi (svenskorna) tar hem bronset. Vi kör välan de me på storbild i laan med start kl 16 ca.